Milstolpe för Nya Södertälje sjukhus

I början på december blev stora delar av fasader och tak klara på behandlingsbyggnaden för Nya Södertälje sjukhus. Att ha uppnått ett så kallat ”tätt hus” är en viktig milstolpe i byggnationen.
- Att huset är tätt gör att vi kan påbörja de invändiga installationerna utan risk för frys- eller fuktskador, säger Fredrik Hagel projektområdeschef på Locum.

Bild på byggnationen av Nya Södertälje sjukhus.

Vy över nya behandlingbyggnaden samt ambulanshall och akutmottagning.

Produktionen fortsätter sedan enligt följande:

  • I källarplanet fortsätter installationer för systemen såsom centraler för el, ventilation, sprinkler, med mera. Till dem kopplas de olika installationerna av rör och ledningar som sedan systemvis förgrenas våningsvis. 
  • Därefter följer pågjutningar, ytavjämningar, rumsbildning, invändiga trappor, glaspartier och så vidare. Allt presenteras i tredimensionella ritningar och samtidigt pågår planeringen av sjukhusets inredning och utrustning som installeras i slutet av byggtiden.
  • Alla dessa installationer, den så kallade invändiga stamkompletteringen inklusive fast inredning och utrustning, kommer att kräva ungefär ett år. Därefter sker driftsättning och validering i cirka 4 månader innan  de nya sjukhusbyggnaderna är klara att tas i bruk under våren 2017.

Vill du veta mer?

Se den övergripande tidplanen (pdf) för Nya Södertälje sjukhus.

Nya Södertälje sjukhus - om projektet.