Så blir Nya Södertälje sjukhus - se film i 3D

Se visualiseringsfilmen om byggprocessen av Nya Södertälje sjukhus i 3D.

Filmen är framtagen utifrån BIM-modeller (virtuella bygginformationsmodeller) och är ljudlös då den bland annat kommer att visas på Locums digitala skärmar på Södertälje sjukhus och inte får störa verksamheten.