El-omläggning på övrig last

Tisdagen den 3 oktober från kl.17:00 - kl.17:30 kommer en el-omläggning att utföras på ÖL (övrig last) i Hus 01. Detta påverkar först och främst avdelning 19, 18 och avdelning 10. Viktiglast fungerar under omläggningen.

Plats

Hus 01


Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95