Golvarbeten i kulvert 27

Måndagen den 9 oktober kommer Skanska genomföra golvarbeten i kulvert 27 mellan Hus 18 och Hus 19.

När

Plats

Kulvert 27 mellan Hus 18 och Hus 19


Plåtarna som ligger på gjutskarvarna kommer att tas bort. Därefter kommer skarvarna att fogas samman. Detta görs för att minska ljudnivån vid rullande transporter och för att öka patientkomforten vid sängtransporter. Kulverten kommer att stängas av till halva sin bredd under arbetet. Detta innebär att transporter kommer att kunna köra förbi under arbetets gång. Torsdagen den 12 oktober kommer kvarstående arbeten att genomföras. Den 16-17 oktober kommer fogarna att målas.

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95