Avstängda hissar och trapphus i Hus 01

Från och med måndagen den 18 september kommer avskärmning av arbetsområde i Hus 01 att påbörjas.

Plats

Hus 01


Avskärmningen betyder att trapphuset i entréhallen och hissarna 01A, 01B och 01C kommer att vara avstängda. Patienter, besökare och personal hänvisas till trapphuset och hissarna i Hus 19 för att ta sig till vårdavdelningar i Hus 01.

Arbetet är en del av landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård och nästa fas av etapp två i bygget av Nya Södertälje sjukhus.

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95