Inkoppling av värme till radiatorer i Hus 01, plan 1.

Entreprenören Skanska kommer att arbeta i damernas omklädningsrum, så kallade ”knoppen” Hus 01, plan 1.Arbetet innebär två håltagningar om ca 100mm vardera samt framdragning av värmerör till anslutningspunkter.Under arbetet kommer störning i form av yrkesarbetare, lite buller och damm förekomma i omklädningsrummet. Arbetet beräknas vara klart fredagen den 3 november.

När

Plats

Hus 01, plan 1


Kontaktperson Skanska Sverige ab
Patrik Söderström
Mobil: 0732336707

Kontaktperson underentreprenör Björnbergs vvs ab
Daniel Glaren
Mobil: 0709926727

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95