Omkoppling av vatten Hus 01

Onsdagen den 4 oktober från kl. 22:00 kommer varmvatten och kallvatten att vara avstängt för omkoppling.

Plats

Hus 01 Avd 19,18 och 10


Arbetet beräknas bli klart senast torsdagen den 5 oktober kl. 06:00. Inför avstängningen kommer vaktmästeriet dela ut plastdunkar till berörda avdelningar (avd 19, avd 18 och avd 10). Omkopplingen kan leda till att vattnet ser "smutsfärgat" ut när det slås på igen. Låt därför vattnet spola en stund i kranen tills klart vatten kommer igen.  

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95