Omläggning av Skanova Fiber

Natten mellan den 1 och 2 oktober kommer omläggning av Skanova Fiber för data och telekom att genomföras. Omläggningen kommer att medföra begränsad kapacitet på det interna nätverket mellan kl. 23:00 och 02:00 .

Plats

Södertälje sjukhus


Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95