Invändig rivning i Hus 02

Den 2 oktober påbörjas invändig rivning i trapphus och Hus 02. Det betyder att kulverten i hela Hus 02 kommer att stängas under eftermiddagen. Ljud och buller kommer att förekomma.

När

Plats

Hus 02


Arbetet är en del av landstingets Framtidsplan och nästa fas i etapp 2 i bygget av Nya Södertälje sjukhus. Läs mer här. 

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95