Utökad trafik och begränsad framkomlighet på Rosenborgsgatan

Den 2 oktober påbörjas ombyggnationen av Hus 02 vilket medför utökad trafik och begränsad framkomlighet på Rosenborgsgatan.

När

Plats

Rosenborgsgatan


Arbetet är en del av landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård och nästa fas av i etapp två i bygget av Nya Södertälje sjukhus.

Kontaktperson

Johan Rannemo
Johan Rannemo
Projektledare
Tel: 08-123 175 95