Locum.se - Framtidens S:t Görans sjukhus

Sjukhuset växer med länet

Stockholms län växer snabbt och behovet av sjukvård förändras. En omfattande förändring av vården sker nu i Stockholms län.

För att möta framtidens vårdbehov genomför Stockholm läns landsting just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på cirka 41 miljarder som ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. 

På S:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen i Stockholm finns idag två huvudsakliga verksamheter. En av dem är akutsjukhuset Capio S:t Görans Sjukhus, som drivs av Capio-koncernen på uppdrag av Stockholms Läns Landsting. Den andra är psykiatrisk klinik och beroendevård, som drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

Vi bygger för framtidens vård

S:t Görans sjukhusområde spelar en viktig roll i Stockholms läns landstings satsning för hälso- och sjukvården. När Nya Karolinska Solna öppnar ska Capio S:t Görans Sjukhus ta emot ytterligare 6 000 vårdtillfällen per år. Detta motsvarar 62 nya vårdplatser. För att möta det växande Stockholms läns vårdbehov och ett utökat vårduppdrag behöver sjukhuset byggas ut och moderniseras.

Landstinget satsar därför på S:t Görans sjukhusområde och investerar ca 2,3 miljarder kronor i en om- och utbyggnad. Akutmottagningen har byggts ut och den planerade vården utökas. Det planeras också för ett nytt BB med plats för 4 000 förlossningar per år.

Utöver fler akutpatienter har Capio S:t Görans sjukhus fått ett utökade uppdrag inom den planerade vården. Neurologi, infektion, lungmedicin, urologi samt onkologisk vård av patienter med bröst-, urologisk- och kolorektal cancer är några exempel.

Följ bygget via en webbkamera här. Bilderna uppdateras var 5:e minut.

Ny- och ombyggnationerna omfattar:

 • Ny akutmottagning och entré (byggnad 40) 

 • En ny byggnad (byggnad 45) innehållande vårdavdelningar, mottagningar och akutens administration

 • En ny byggnad (byggnad 20) innehållande BB/förlossning, ambulanshall, endoskopi och sjukhusets administration.

 • Ombyggnad av mottagningar och adminstrativa ytor samt en ny pre-och postoperation och ett nytt angiolaboratorium i byggnad 30.

 • Ny röntgenavdelning, sterilcentral, nya operationssalar och en snittsal i byggnad 40.

 • Konstnärlig utsmyckning

Läs mer om projektets omfattning här

Locum har som en del i moderniseringen av sjukhuset byggt en ny akutmottagning på Capio S:t Görans Sjukhus med kapacitet att ta emot 100 000 besök varje år. De nya efterlängtade lokalerna ger bland annat förutsättningar för ett bättre omhändertagande av patienterna och en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. 

Korta fakta om utbyggnaden av S:t Görans sjukhus

 • Klart i etapper 2016-2022

 • Möjlighet till över 6 000 nya vårdtillfällen per år

 • 96 nya vårdplatser

 • Bruttoarea: 29 200 m² nybyggnation 

 • Bruttoarea: 10 000 m² ombyggnad

 • Ny utbyggd akutmottagning med plats för 100 000 akutbesök per år (tidigare 82 000)

 • Ny möjlig BB/förlossning med plats för upp till 4 000 förlossningar per år

 • Målet är att klassificera de nya byggnaderna enlig miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.

Se en visualiseringsfilm som visar de två nya vårdbyggnaderna

_ _ _

Illustrationer: Arkitema Architects