Byte av dagvattenledningar

Vi drar 150 meter nya dagvattenledningar i kulvertarna mellan byggnad 01-30. Samtidigt fräschar vi upp golv och väggar.
Vad gör vi?

På plan 02 finns det kulvertar för olika installationer. Där finns det också ledningar för dagvattnet*. Nu byter vi ut cirka 150 meter av dessa ledningar. De går mellan byggnad 01-30. Samtidigt passar vi på att fräscha upp golven och måla väggarna.

* Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan exempelvis smältvatten och tillfälligt framträngande grundvatten. Dagvatten fångas upp av särskilda dagvattenbrunnar och avleds via ledningar. 

Varför gör vi det?

Upprustningen ingår i normalt underhåll och rören som finns där i dag är gamla och utslitna.

Om projektet