Fönsterbyte för minskat buller

Vi byter ut fönster mot nya moderna, bullerdämpande och säkra fönster på södra sidan av byggnad 85.
Vad gör vi?

Vi byter ut samtliga fönster på södra sidan av byggnad 85 på avdelningarna MTA, IT, Röntgen, avdelning 51 och i administrativa avdelningar och konferensrum. Fönstren som sätts in är säkerhetsklassade och bullerdämpande. De är konstruerade för att ta bort buller så långt som det är möjligt.

Bytet sker succesivt och fortgår så snabbt det är möjligt med hänsyn till verksamheternas behov. Information om när vi kommer att gå in i de olika avdelningarna kommer att ske löpande till berörda verksamheter. Det kan hända att det blir med kort varsel och hoppas på er förståelse för detta. Byggjobbare på plats.

Start för fönsterbytet är vecka 48 på MTA.

Göran Terrassens uteservering kommer att fundera som lagerplats för material under byggtiden.

Varför gör vi det?

Byggnaderna är gamla och fönstren likaså. De är uttjänta och behöver bytas för att säkerställa ett gott inomhusklimat och en säker miljö. Fönstren som sätts in är säkerhetsklassade och har en inbyggt bullerskydd.

Om projektet