Locum bygger framtidens kyla

Locum bygger om och bygger ny kylanläggning på sjukhuset för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet.
Vad gör vi?

Vi bygger en ny kylanläggning i byggnad 40, plan 02.

Varför gör vi det?

Sjukhuset behöver bygga ut och förstärka sin kylanläggning för att kunna möta ett ökande behov av kyla.

Idag är sjukhuset självförsörjande av kyla. För att klara en ökad kapacitet med stor driftsäkerhet har Locum beslutat att installera fjärrkyla från en extern leverantör som ett komplement till den egna produktionen. Med detta uppnår sjukhuset en redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med kyla och därmed ökad patientsäkerhet.

Värme som uppstår när kylan produceras från kylmaskinerna kommer att kunna återanvändas för uppvärmning av byggnad 30 och 40.

Kyla behövs bland annat för att säkerställa sjukhusets driftsprocesser av medicinteknisk utrustning samt för att kunna hålla en normal ventilationen.

Om projektet