Tillfällig ny gångväg till akutens entré

Vi bygger ny gångramp för gående till akutens entré. Taxibilar får nya yta för lämning och hämtning längst med Sankt Göransgatan.
Vad gör vi?

Vi säkrar uppfarten för gående till akutens entré genom att bygga en provisorisk gångramp. Taxibilar samt personlig avlämning kommer att få en ny avlämningsyta längst med Sankt Göransgatan på tidigare parkering.

Ambulansflödet till akuten kommer att få en något smalare nedfart, men kommer under perioden att ha fri passage.

Vi utökar även avspärrningen i området. Personalentrén i området är redan stängd.

Översiktlig tidplan 
Måndag vecka 46 påbörjas bygget av den provisoriska rampen. Den provisoriska rampen beräknas vara i bruk till februari 2018. Vecka 48 startar rivningen av E-stationen.

Varför gör vi det?

I samband med att vi frigör yta för att bygga den nya vårdbyggnaden 20 behöver vi riva ett tidigare ställverk, E-stationen, som ligger nära uppfarten till akutes entré. För att vi ska komma åt att riva denna byggnad behöver riva den sista delen av uppfarten till akutmottagningen. Uppfarten är idag avsedd både för biltrafik och gående.

Om projektet


Rivningsområdet E-station