Vi bygger 20 nya vårdplatser

Vad gör vi?

Vi bygger om och anpassar tidigare administrativa lokaler i byggnad 04, plan 00 till tjugo nya vårdplatser för psykiatrisk heldygnsvård. 

Varför gör vi det?

Behovet av fler tillfälliga vårdplatser ökar i samband med om- och tillbyggnaden av sjukhuset.

Om projektet