Vi byter till energieffektiv belysning

Vi byter ut gamla belysningsarmaturer som nått sin tekniska livslängd i byggnad 30. Ny modern och energieffektiv belysning monteras. Bytet beräknas vara klart i slutet av november.
Vad gör vi?

Vi byter dagens äldre belysningsarmaturer i korridorer, trapphus, hisshall och arkiv i kulvertplan i byggnad 30 till modern energieffektiv belysning med moderna styrfunktioner. Cirka 450 gamla armaturer tas bort och ersättas med 150 nya LED-armaturer.

Anledningen till att inte alla gamla armaturer byts rakt av är att placering, armaturtyp och ljusbild gör att antalet armaturer kan minskas.

Varför gör vi det?

Den armtur och dess belysningsstyrning som kommer att bytas ut har nått sin tekniska livslängd. Moderniseringen och bytet av armaturer syftar också till att dels förbättra inomhusmiljön för patienter och personal som vistas i lokalerna med äldre belysning, samt att spara energi med moderna och energisnålare armaturer.

Förväntade miljövinster 

Bytet till nya moderna armaturer beräknas minska energianvändningen för belysning i dessa ytor med ca 170 MWh per år samt minska drift och underhållskostnaderna för armaturer och byte av ljuskällor.

De moderna ljuskällorna innehåller inte något kvicksilver varför kvicksilverutsläppen beräknas minska med 5 g/år och CO2 utsläppen beräknas minska med 17 ton per år.

Vad är 1 kWh?

Duscha 15 min= 6,7 kWh  
Duscha 3 min = 1,3 kWh  
Glödlampa 60 W, 16 timmar = 1 kWh  
Lågenergilampa 11 W, 90 timmar = 1 kWh  
1000 kWh = 1 MWh  

Om projektet