Vi byter motorer i nio fläktaggregat

Vi byter ut remdrivna motorer till moderna energisnåla direktdrivna och tryckstyrda motorer i nio fläktaggregat som driver 18 ventilationsfläktar. Det kommer bland annat att sänka drift- och underhållskostnader och spara energi.
Vad gör vi?

Vi byter ut motorer i fläktaggregaten från remdrivna till direktdrivna tryckstyrda motorer med varvtalsreglering.  Vi byter ut totalt nio aggregat som driver 18 fläktar (ventilation). Bytet sker i byggnaderna 08, 09 och i 80-längan.

Varför gör vi det?

De befintliga fläktmotorerna med tillhörande styrutrustning börjar bli dyra att underhålla samt att de rent energiförbrukningsmässigt är ofördelaktiga. Moderniseringen och bytet av motordrifterna syftar till att dels sänka drift och underhållskostnaderna, samt att spara energi med modernare och energisnålare utrustning.

Om projektet