Vi förbereder by 30 för anslutning till nya by 20

Nya byggnad 20 ska ansluta till byggnad 30. Det innebär yttre rivning av tegel och samt fönster som tas bort på tre sidor på huskroppen där logotypen S:t Göran sitter.
Vad gör vi?

Nya byggnad 20 ska ansluta till byggnad 30 runt huskroppen där logotypen sitter. Det innebär att ett antal fönster kommer att behöva tas bort. På våning 4-6 monterar vi initialt nya fönster på insidan och tar därefter bort det nuvarande yttre fönstret när byggnadsställningen är på plats och stommen till byggnad 20 börjar ta form. Detta för att kunna tillgodose dagsljuset till berörda avdelningen så länge det går. Byggställning börjar monteras vecka 52. 

På plan 3 och nedåt muras fönstren igen med start från den 15 januari. På insidan gör vi nya innerväggar.

Arbetet innebär också att den yttre tegelväggen demonteras under våren för att det ska bli möjligt att ansluta till den nya byggnaden. Dessutom är det nödvändigt att ta ned S:t Görans logotyp. Den kommer att återmonteras på nya byggnad 20.

Varför gör vi det?

Vi behöver förbereda huskroppen yttre för en anslutning till nya byggnad 20.

Om projektet