Nyheter

Koll på läget! S:t Görans sjukhusområde 2018

Publicerades:
Koll på läget! Varje år genomförs en mängd projekt och åtgärder i vårdfastigheterna på S:t Görans sjukhusområde. Här summerar vi ett urval av vad vi har gjort så här långt under 2018.

Omfattande stambyte klart

Publicerades:
I drygt fyra år har ett omfattande stambyte pågått i huvudbyggnaden. Nu är det klart. Stambytet har inneburit nya avloppsrör i 53 stammar samt omfattande renoveringar på samtliga våningsplanen.

Trafiksäkrare cyklar efter Locums cykelfixardag

Publicerades:
Ett hundratal medarbetare på S:t Görans sjukhus lämnade in sin cykel för en kostnadsfri service på Locum cykelfixardag den 11 juni. Nu cyklar de på trafiksäkrare cyklar.

Vi har krossat för miljön

Publicerades:
Markarbeten med sprängning för bygget av två nya vårdbyggnader på S:t Görans sjukhus har pågått i över ett år. För att minska miljöbelastningen och öka trafiksäkerheten återanvändes schaktmassorna i bygget. Vi har krossat cirka 9 300 m³ berg till fyllningsmassa. Det motsvarar ungefär 800 transporter till och från sjukhuset eller en 2,5 mil lång lastbilskaravan.

Vi skyltar om – enklare att hitta

Publicerades:
Alla invändiga orienteringsskyltar på sjukhusets allmänna ytor ska bytas ut efter omarbetade riktlinjer för skyltar. I sommar startar omskyltningen i byggnad 30 och 40 samt i kulvertarna

Nytt cykelställ på Vårdstigen

Publicerades:
Nu finns det ett sprillans nytt cykelställ med plats för 35 cyklar på Vårdvägen. Behöver du pumpa din cykel finns den pump vid huvudentrén.

De kvarlämnade lokalerna i SVT1 den 24 maj

Publicerades:
I höstas var produktionsbolaget Mediabruket och filmade i de kvarlämnande lokalerna vi fann vid schaktning för den nya vårdbyggnaden 20 på S:t Görans sjukhus. Nu har vi fått förhandsinformation om sändningstiden på SVT1. Programmet sänds som en del i en serie, den 24 maj, klockan 21.30.

Koll på läget - S:t Görans sjukhus

Publicerades:
Vad händer i vårdfastigheterna på S:t Görans sjukhusområde? Vad händer under 2018 i vårdfastigheten där du jobbar? Vilka byggprojekt blir klara? Hur ser framtidsplanerna ut? Kanske finns här något som berör dig! Titta gärna in på vårens kampanjsida där vi lätt överskådligt berättar om vad som är på gång på S:t Görans sjukhusområde och ger dig koll på läget!

Snabb och effektiv snöröjning är livsviktig

Publicerades:
Att snöröja är vintertid markentreprenörens främsta uppgift. Att bekämpa halka är en viktig del och krävs även då regn kan ha kylts på och bildat isigt underlag. På S:t Görans sjukhus är det Locums underentrepenör Tylömarks som är ansvariga för att utföra jobbet. De står redo på sjukhusområdet från den 15 oktober till 30 april med personal och maskiner för att ta hand om snö och halka.