Nyheter

Konst under konstruktion

Publicerades:
På S:t Görans sjukhus nya akutmottagning installeras nu nya konstverk, arbeten som personalen har hjälpt till att skapa.

Tolv nya vårdplatser på S:t Görans sjukhus

Publicerades:
I november står tolv nya vårdplatser klara på S:t Görans sjukhus – för ett bättre patientomhändertagande vid evakueringar. Sista veckan i augusti var det dags att lyfta på det nya våningsplanet på paviljongen vid hus 12.

Ny beredskapsfunktion på Locum

Publicerades:
Tidigare i somras trädde Locums nya beredskapsfunktion i tjänst. Locums beredskapsfunktion är i tjänst vardagar från klockan 17.00 till 07.00.

Nytt väktarbolag upphandlat

Publicerades:
Väktarbolaget Securitas avtal för Kungsholmens BUP, Stadshagsvägen och Stadshagsgården löper ut i september. Locum har genomfört en ny upphandling och valet föll på G4S. Överlämning genomförs under augusti och september.

Ljuddämpande borrmaskin minskar störande ljud

Publicerades:
Sprängningar, borrning och schaktning pågår för fullt för den nya kraftstationen som ska ligga under jord på gården bakom byggnad 30. Då det ligger avdelningar med känslig utrustning i byggnaderna intill sprängområdet har det varit extra viktigt att försöka minimera ljudnivåerna och vibrationer.

Fågeln har landat

Publicerades:
Fågeln i konstverket ”Boet” på S:t Görans sjukhus har varit på renovering. Det visade sig att den ursprungliga fågeln var så kraftigt sönderrostad att den enda lösningen vara att skapa helt ny fågel. Den 6 maj landade den nya fågeln i boet.

Fågeln får ny kropp

Publicerades:
Fågeln i konstverket ”Boet” renoveras och får ny kropp. Fågeln återvänder till boet till våren.

Överklagat bygglov beviljat

Publicerades:
Länsstyrelsen meddelade den 26 mars att de beslutat att bevilja bygglovet för om- och tillbyggnad av vård- och behandlingsbyggnaderna vid S:t Görans sjukhus.

Psykiatrisk akutbil startar i Stockholm

Publicerades:
Den 30 mars börjar en psykiatrisk akutbil bemannad med specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att köra i Stockholm. Akutbilen kommer att ge ett bättre omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa.