Kvarlämnade lokaler funna vid schaktning

I samband med markarbetena för grunden till nya byggnaden 20 har Locums entreprenör Skanska hittat delar av ett hus som man inte kände till.

I en mörk, fuktig källarvåning under besöksparkeringen finns resterna kvar av den gamla patologavdelningen från tidigare byggnad 70, orört de senaste 30 åren.

– De funna och kvarlämnade lokalerna var inget som vare sig Locum eller Skanska känt till, då de inte fanns med på aktuella ritningar över sjukhusområdet. Där är bara berg och fyllnadsmassor utritat, berättar Erik Brantås, projektchef på Locum.

Ingång hittad i grunden

Gamla böcker funna i tidigare byggnad 70

I de gamla lokalerna hittades gamla murknande bokhyllor, en gammal stol, en tom koffert ligger och skräpar i något som ser ut som resterna av en driftcentral. En hylla möglande loggböcker med prydligt handskriven text har lämnats kvar. I en skrubb står ett par gamla skidor. 

Beväxta rör funna i tidigare byggnad 70

Gammalt handfat

Går man vidare i kulvertarna finns rester av byggmaterial och gammalt bråte överallt, och de gistna och beväxta rören i taket hänger ned. Ett numera mycket smutsigt handfat finns kvar i resterna av ett hygienutrymme.

Resterna av en kulvert

Några kraftiga, isolerande metalldörrar finns i enda änden av korridoren, och leder troligen in till resterna av kylrummet. Det är svårt att se exakt hur långt de kvarlämnade kulvertarna sträcker sig, men troligen en bit under parkeringsplatsen.  

Tidigare sjukhuskyrka 1953

Bilden visar den patologiska institutionen samt en tidigare sjukhuskyrka (vita byggnaden till höger, by 70). Källa: Landstingsarkivet. 

Om man tittar på äldre ritningar syns dock att de lokaler som hittats är källaren för klinisk patologi, från en tidigare byggnad. Det har även stått en sjukhuskyrka i området.

Troligen har någon byggare gjort det enkelt för sig under den senaste stora ombyggnaden på sjukhusområdet under 1980-talet, rivit övervåningen och helt enkelt schaktat över källarplanet med grus och sten, och byggt besöksparkeringen ovanpå. 

Vi planerar nu för hur vi ska ta hand om lokalresterna. Dessa behöver rensas ur ordentligt på material och rivas, innan grundarbetena kan fortsätta i den delen av byggområdet. Det kommer troligen att påverka tidplanen för bygget, men det går inte i dag att säga med hur mycket, förklarar Erik.

Upptäckten av den glömda kulverten i tidigare patologiska institutionen på S:t Görans sjukhus väckte en del uppmärksamhet via sociala media. En uppmärksamhet som nu blir ett inslag i en tv-produktion för SVT. En produktion som ska handla om medicinhistoria - hur vi gick från behandling med örter och växter omkring oss till fjärrstyrda kirurgiska ingrepp. Läs mer...

_ _ _ 

Fotograf på fyndplatsen är Anders Persson.