Byggplanerna godkända av Mark- och miljödomstolen

Bygglovet för om- och tillbyggnaderna samt ett tidsbegränsat bygglov för uppförande av ambulanshall vid S:t Görans sjukhus överklagades till Mark- och miljödomstolen under 2015. Nu har Mark- och miljödomstolen avslagit överklagan.

De planerade byggnationerna av byggnaderna 20 och 45 samt ambulanshall, som bland annat ska innehålla, vård och behandling, förlossningsklinik, mottagningar och administration, har tidigare godkänts av både stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen. Beslutet överklagades även till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avslog överklagan i sin dom januari 2016. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 

Läs mer om utbyggnaden av S:t Görans sjukhus här