Vi reser fyra tornkranar

Fyra byggkranar etableras på sjukhusområdet. Den första kranen reste vi i början av februari 2018. Resterande kranar monteras succissvt under vår och försommar. Den fjärde kranen reser vi i juli 2018.

Bilden visar en större fast byggkran

När markarbetena för de nya byggnaderna är klara är det dags att börja gjuta och resa byggnadernas stommar. Till det jobbet behövs det stora byggkranar. Den första byggkranen etableras i början av februari i byggområdet för byggnad 45. Därefter följer ytterligare två eller tre kranar.

Kranarna kommer i första hand att lyfta upp formar för gjutning av betong, färdiga betongväggar, bjälklag och fasadens delar, berättar Erik Nilsson, ansvarig för logistiken i projektet. 

Kranarna monteras på en plan markyta och säkras med vikter. De kommer att stå tätt på byggområdet och har delvis samma ”luftrum”. Lösningen på det är ett antikrocksystem som känner av om något är i vägen samt att kranarna har olika höjder. Och vid behov tas en lyftsamordnare in för att säkra ytan under.

Montaget av kranarna tar cirka en vecka och det i sin tur kräver en mobilkran eftersom byggkranen kommer i delar och ska monteras ihop på plats, berättar Erik.

Tidplan för kranmontage (preliminär)

Kran

Byggnad 20

Byggnad 45

1

 

5 februari – juli 2019 

2

2 april – november 2018 (inne på byggområdet)

 

316

 juli 2018 - december 2018 (norra sidan av Sankt Göransgatan)

 

 

Juni 2018 - januari 2019

Fakta om kranarna

  • Höjd: varierar mellan 38-60 meter
  • Vikt: 120 ton exklusive motvikt
  • Lyftkapacitet med kranen helt indragen: 20 ton
  • Motvikt: 30 ton

Visste du att…

  • krokblocket kallas för ”hönan”
  • löpblocket på kranen kallas ”katten”
  • balansfunktionen vid lyft kallas ”humlan”
  • Det tar cirka 5 minuter att ta sig upp till kranförarens hytt med hiss
  • Det svajar högst upp i kranen.

Skiss som visar tre byggkranarns placering

Visar husnummer på de nya byggnaderna

Läs mer om framtidens S:t Görans sjukhus och se fler bilder