Förbättrad mobiltäckning

Vi har mätt mobiltäckningen på sjukhusområdet och har konstaterat att det finns ett behov av att förstärka mobiltäckningen på vissa platser. Den svagaste zonen är i huvudbyggnaden. Vi har därför förstärkt det befintliga nätet genom att installera en ny basstation för bättre täckning för dessa plan.

Locum bygger operationsoberoende vilket gör att samtliga mobiloperatörer kan koppla in sig och använda basstationen. Det betyder att basstationen fungerar för samtliga mobiloperatörer.