Grönt ljus för ny- och ombyggnationerna

Mark- och miljööverdomstolen har avslagit begäran om prövningstillstånd för ny- och ombyggnationerna vid S:t Görans sjukhus.

Mark- och Miljööverdomstolen är den högsta instansen för överklagande av bygglov. Beslutet innebär därmed att bygglovet har vunnit laga kraft.

– Det är mycket glädjande att vi nu med full fart kan fortsätta arbetet med att bygga om och bygga ut sjukhuset. S:t Görans sjukhus blir ett modernt sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare, säger Henrik Gaunitz, ekonomidirektör och planeringschef för framtidens hälso- och sjukvård, Stockholms läns landsting.

Korta fakta: Ny- och ombyggnationer vid S:t Görans sjukhus inom ramen för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården
• Ökar kapaciteten med cirka 6 000 slutenvårdstillfällen, vilket motsvarar en utökning med 62 vårdplatser.
• Ger förutsättning för sjukhuset att ta emot omkring 100 000 akutbesök per år när den nya akutmottagningen står klar 2016/2017.
• Ger moderna och lättskötta lokaler som är anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård. Lokalerna görs dessutom flexibla för att verksamheter ska kunna förändras utan större ombyggnationer och blir därmed hållbara över tid.
• Möjlighet för upp till 4 000 förlossningar per år.
• Om- och tillbyggnationerna står helt klara 2019.

Läs mer om Framtidens S:t Görans sjukhus här