ISS ny leverantör för teknisk drift på S:t Görans sjukhus

Locum har tecknat avtal med ISS som leverantör av teknisk drift på Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm. Samarbetet startar den 1 december 2014.

Avtalet omfattar drift- och funktionsentreprenad samt fastighetstekniska servicetjänster för Capio S:t Görans sjukhus och ytterligare 17 hyresgäster som finns inom sjukhusområdet. Samarbetet startar den 1 december 2014 och löper i fem år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år.

Kvalitet och hög driftsäkerhet står i centrum när Locum utvärderar nya leverantörer. Inkomna anbud har därför till största delen utvärderats efter kvalitet istället för enbart pris. I kontraktet finns också två styrande incitament; att dels höja kundnöjdheten och dels att redovisa energibesparande åtgärder.

– För oss som arbetar med vården är det viktigt att säkerställa en hög driftsäkerhet och kvalitet. Vår erfarenhet av ISS är att deras arbetssätt fungerar väl för våra behov och vi ser fram emot ett gott samarbete med ISS, säger Marie Boestad, fastighetsdirektör på Locum.

Locum investerar även i ett nytt Fastighetsförvaltningssystem.

– Med det nya fastighetsförvaltningssystemet samlar vi all information om våra fastigheter på ett ställe. Systemet blir ett verktyg som kommer att skapa förutsättningar för en ännu bättre service till våra hyresgäster, säger Marie.

Ytterligare information:

Marie Boestad, fastighetsdirektör, Locum, marie.boestad@locum.se, 08-123 170 42