Läns- och Beroendeakuten ombyggda för ökad integritet

Locum har byggt om Läns- och Beroendeakuten för en förbättrad arbetsmiljö för personalen och ökad integritet för patienter och besökare. Ombyggnaden genomfördes under full verksamhet. I mitten av sommaren blev byggnationen klar.

Det övergripande syftet med ombyggnaden var dels att förbättra arbetsmiljön för de anställda och dels att öka integritet för både patienter och besökare till de båda verksamheterna. Bygget startade under hösten 2015 och blev klart i mitten av sommaren.

Vi har haft utgångspunkten att förbättra personalens arbetsmiljö med patienten i fokus. Exempel på detta är en helt ny ambulanshall vid Länsakuten, för att värna om patienternas integritet och för ett bättre omhändertagande när patienten inkommer för vård, berättar Carolina Fetisova, projektledare på Locum.

Utvändig och invändig ombyggnad 

Utvändigt har det byggts två nya entréer och en ambulanshall med tillhörande ramp för gående till Länsakuten. Rampen har fått en konstnärlig utsmyckning.

Beroendeakutens entré har fått tak över huvudet för ett bättre mottagande för de patienter som söker vård. 

Det var verkligen en behövlig, och av personalen en efterlängtad ombyggnad. Nu är entrén större och mer skyddande för våra patienter. De behöver inte stå ute i regn och rusk när de kommer till oss. Dessutom är de mindre utsatta för insyn. Även polis- och ambulanspersonalen har uppmärksammat den bättre arbetsmiljön, berättar Frans Venizelos, biträdande sektionschef och säkerhetssamordnare på Beroendecentrum Stockholm.

Invändigt har Locum skapat nya ytor för att säkerställa ökad patientintegritet och främja en bra arbetsmiljö. Ombyggnaden har inneburit en ny reception, ett nytt samtalsrum och uppfräschat väntrum samt akutrum på Länsakuten samt en uppfräschad hisshall på Beroendeakuten.

Det finns alltid utmaningar med att bygga samtidigt som verksamheten är i full gång. Vid denna byggnation har vi dessutom behövt tagit extra stor hänsyn vid planeringen och haft ett högt säkerhetstänk på grund av verksamhetens inriktning. Det har inneburit mycket planering och flexibilitet för att kunna färdigställa projektet utan alltför stora förseningar och störningar för verksamheten, förklarar Carolina.

- Vi är väldigt nöjda med resultat och det bemötande vi har fått av Locum under byggperioden. Några ”språkförbistringar” har dock uppstått under resans gång, som bäst förklaras med våra olika kunskaper kring byggtekniska processer. Det ledde till missförstånd av vilka konsekvenser ett beslut hade på tidplanen. Det redde ut sig och blev bra i slutändan. Det finns verkligen en genuin vilja hos Locum att göra det bästa för kunden, säger Frans.

Om verksamheterna

Länsakuten bedriver verksamhet där det är aktuellt med omedelbart ställningstagande till psykiatrisk sjukhusvård. Mottagningen har ett stort upptagningsområde och har den kompetens som krävs vid omhändertagande av patienter med allvarliga psykiatrisk störningar. Detta bidrar till ett komplext omhändertagande vid intagning och besök. 

Beroendeakuten är en akutmottagning för beroendepatienter i Stockholms län. De går under sektionen som bedriver akut- och heldygnsvård för dem som har svårare problem med alkohol, narkotika och läkemedelsberoende.