Ljuddämpande borrmaskin minskar störande ljud

Sprängningar, borrning och schaktning pågår för fullt för den nya kraftstationen som ska ligga under jord på gården bakom byggnad 30. Då det ligger avdelningar med känslig utrustning i byggnaderna intill sprängområdet har det varit extra viktigt att försöka minimera ljudnivåerna och vibrationer.

– Vi använder oss av en ljuddämpande borrmaskin. Det finns ett fåtal i Sverige. En står nu alltså här på S:t Görans sjukhus. Maskinen har ljuddämpande funktioner som minskar ljudet till för verksamheten acceptabla nivåer, säger Peter Kihlman på totalentreprenören Arcona.

Andra sätt att minska ljud och vibrationer är ljuddämpande mattor som läggs över sprängområdet och mot vissa väggar. Särskilt känslig utrustning, som viss IT-utrustning har försetts med vibrationsdämpande gummipackningar. Arbetet med sprängningarna sker i stor samverkan och med tät dialog med närliggande verksamheter.

Det är också viktigt att sprängningarna blir så effektiva som möjligt och att vid varje sprängning få loss största möjliga mängd volym i förhållande till de satta gränsvärden, för att på så sätt inte spränga längre än nödvändigt

– Sprängningsarbetet inleddes med en provsprängning där vi kollade upp hur mycket volym vi kunde spränga loss vid varje enskild salva utan att överskrida gränsvärdena för buller och vibrationer, förklarar Peter.

I det dagliga arbetet ingår det att ha fortsatt god kontroll på ljud och vibrationer. Det har bland annat monterats mätare på fasaden och samt på utvalda platser invändigt, för att kunna kontrollera av att satta gränsvärden inte överskrids.

Sprängningsskeden:

1. Spränga
2. Forsla bort sten och grus
3. Borra nya hål för sprängladdningar
4. Preparera hålen med sprängmedel
5. Skyddstäcka
6. Säkra området
7. Spränga

Kort fakta om sprängningen

• Cirka 50 sprängningar ska genomföras till augusti.
• Cirka 1900 kg sprängmedel kommer att gå åt
• 4 000 m3 berg, sten och grus ska sprängas och schaktas loss. (4000 m3 = 4 miljoner liter)
• Djupast stället i gropen blir 9 meter. Det motsvarar tre våningar i ett bostadshus.

Översiktlig tidplan för bygget

• Sprängning: maj – augusti 2015
• Byggarbeten: augusti 2015 – december 2016
• Installation och driftsättning: juni – december 2016

Borrigg