Locum har byggt ut vattensystemet på S:t Görans sjukhus

S:t Görans sjukhus vattensystem har byggts om och byggts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av vatten varefter det växer. I somras kopplades det förstärkta vattensystemet in.
Två nya tryckstegringsstationer

Två nya tryckstegringsstationer för vatten har byggts på sjukhusområdet. Utbyggnaden innebär ett fördubblat tryck i kranarna.

Tillgång till vatten är en förutsättning för att bedriva en god och säker sjukvård. För att öka tillförlitlighet och kapaciteten, och därmed patientsäkerheten, har Locum byggt ut sjukhusets vattensystem med två nya vattenanslutningar inklusive tryckstegringspumpar i byggnad 88 och byggnad 01. 

De nya anslutningarna kopplades in i början av sommaren. Med detta uppnår sjukhuset en säker försörjning av vatten med en hög driftsäkerhet till alla våningsplan. 

Utbyggnaden innebär ett fördubblat tryck i kranarna jämfört med tidigare. Översta våningarna i byggnaderna på sjukhuset nu har 20 meter vattenpelare (mVp)* jämfört med tidigare10 mVp. Det är helt enkelt bättre sprutt i kranarna nu på alla våningsplan, förklarar Locums projektledare Leif Norlander. 

Utbyggnaden innebär inte bara ett ökat tryck i kranarna utan också att sjukhuset nu har en redundant (överkapacitet) försörjning av vatten. 
Det känns tryggt att vi inte bara uppnår en ökad tillförlitlighet idag utan också står rustade att försörja de två nya vårdbyggnaderna med vatten när de står klara, säger Hulda Wickbom, projektområdeschef. 

Tre stycken tryckstegringspumpar höjer trycket på inkommande vatten.
Tre stycken tryckstegringspumpar höjer trycket på inkommande vatten. 

----

* Meter vattenpelare (mVp) är en tryckenhet som utgår från hur högt tryck som bildas på botten av en behållare med vatten. 10 meter vattenpelare [mVp] motsvarar knappt 1 Bar.