Avtal klart för nästa byggetapp

Locum tecknar avtal med Skanska Sverige AB för byggandet av nya lokaler för vård och förlossning på S:t Görans sjukhus.

S:t Görans sjukhus rustas för att möta vårdbehovet hos Stockholms växande befolkning. I april invigdes en helt ny akutmottagning. I höst påbörjas nästa etapp i moderniseringen och utbyggnaden av sjukhuset. För denna etapp har Locum AB tecknat ett avtal med Skanska Sverige AB. Avtalet är en totalentreprenad i samverkan.

– Med detta avtal tar vi nästa steg mot de nya vård- och behandlingslokalerna på S:t Görans sjukhus, säger Locums styrelseordförande, investerings-och fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist. Det gläder mig att få se fler vårdplatser och möjlighet till förlossningsklinik på S:t Görans sjukhus.

Etappen omfattar ombyggnader inom befintliga byggnader samt två helt nya huskroppar som ska innehålla lokaler för vård och behandling, förlossning och mottagningar. Arbetet inleds med förberedande arbeten till hösten och under 2017 beräknas bygget komma igång fullt ut.

– Nu skapar vi hållbara, funktionella och flexibla vårdmiljöer som bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för de anställda och ger plats för fler patienter, säger Anna Selenius, projektchef på Locum AB.

Ambitionen är att klassificera nybyggnationerna som Miljöbyggnad. Det innebär bland annat att lokalerna får en låg energianvändning, en god inomhusmiljö och består av hälsosamma material.

Kort fakta
• Om- och nybyggnationerna beräknas stå klar 2020.
• Om- och nybyggnationerna ökar kapaciteten med cirka 6 000 slutenvårdstillfällen, vilket motsvarar en utökning med 62 vårdplatser.
• Den nya förlossningskliniken ger möjlighet att ta emot cirka 4 000 förlossningar per år.

Satsningen på S:t Görans sjukhus ingår i Stockholms läns landstings Framtidsplan för hälso- och sjukvården för att möta det kraftigt växande länets vårdbehov.

Ytterligare information:
Christina Hallberg, HR- och kommunikationsdirektör, Locum AB, tlf: 08-123 171 42 eller christina.hallberg@locum.se. alternativt Locums pressjour tlf: 08-123 172 22.
Anna Selenius, projektchef, Locum AB, tlf: 08-123 175 94 eller anna.selenius@locum.se