Inkoppling av ny
undercentral

Den 13 juni kopplades en nybyggd undercentral för värmesystem samt varmvatten in till sjukhusets fjärrvärme. Allt gick enligt plan och berörda verksamheter påverkades minimalt. Inkopplingen är en del i ett större projekt som syftar till att ge sjukhuset en framtida redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med värme och kyla och därmed en ökad patientsäkerhet.

Den 13 juni kopplades en nybyggd undercentral för värmesystem samt varmvatten in till sjukhusets fjärrvärme.

– Den nya undercentralen kommer att täcka framtida behovet av värme och varmvatten för sjukhusets huvudbyggnader, säger projektledare Lars Gustafsson.

Inkopplingen planerades i nära samarbete med verksamheten för att kartlägga risker och för att hitta bästa tidpunkten för minsta möjliga påverkan för patienter och personal. Inkopplingen av värme-systemet gick smärtfritt och kunde göras på dagtid utan en direkt värmeförlust. Inkopplingen av varmvattnet var mer kritiskt för verksamheten och gjordes därför nattetid.

– Allt gick enligt plan. Arbetet tog cirka fem timmar och verksamheten kunde bedrivas utan någon större påverkan, berättar Lars.

Den nya undercentralen är en viktig pusselbit i ett större projekt som ska säkra sjukhusets ökade behov av kyla när sjukhuset byggs ut med två nya vårdbyggnader för att möta framtidens vårdbehov i Stockholms län.

– Den nya kylcentralen kommer att stå för långsiktig kylförsörjning och byggas ut vart efter kylbehovet ökar. Dessutom kan den värme som uppstår när kylan produceras från kylmaskinerna att kunna återanvändas för uppvärmning av huvudbyggnaderna, förklarar Lars.

Kyla behövs bland annat för att säkerställa sjukhusets driftsprocesser av medicinteknisk utrustning samt för att kunna hålla en normal ventilationen.

I projektet ingår också en ny fjärrvärmecentral som ska täcka behovet av värme och varmvatten för huvudbyggnaderna. För att höja driftsäkerheten delas systemen av byggnadsvis med olika växlare.

– När allt står klart uppnår sjukhuset en redundant drift med en hög driftsäkerhet av sjukhusets processer med värme och kyla och därmed en ökad patientsäkerhet, säger Lars avslutningsvis.

Arbetet beräknas vara klart i sin helhet i början av 2017.