MR-kamera lyfts in i nya lokaler

Locum bygger nya lokaler för MR-verksamheten på S:t Görans sjukhus. Här kan du, i en film, se när en av de befintliga MR-kamerorna flyttas från nuvarande lokaler till de nya lokalerna.

I samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad utrymmer vi nuvarande röntgenenhet och nya lokaler i huvudbyggnaden på plan 01 är under färdigställande. De nya lokalerna är anpassade för två MR-kameror. Verksamheten i de nya lokalerna beräknas vara igång i början av nästa år.