MR flyttar på S:t Görans sjukhus

Nuvarande klinik för MR (magnetkamera) behöver utrymmas och flytta i samband med sjukhusets fortsatta ut- och ombyggnad. Projektet är påbörjat och till våren 2017 kan MR-verksamheten flytta in i nya ombyggda och större lokaler.