Överklagat bygglov beviljat

Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 16 februari att den beslutat att bevilja bygglovet för akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus.

För Stockholms läns landsting och Locum innebär det att vi nu har ett bygglov som vunnit laga kraft för akutmottagningen.

- Akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus är en betydelsefull pusselbit i arbetet med att skapa en tillgänglig, säker och modern akutsjukvård för invånarna i Stockholm, säger Henrik Gaunitz, avdelningschef för verksamhetsstyrning och stöd vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Även akutmottagningarna på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus kommer att byggas ut och moderniseras.

Den akutmottagning som finns på S:t Görans sjukhus i dag kommer att finnas kvar under byggtiden för patienter i behov av akutsjukvård.

Bakgrund
Locum beviljades bygglov av Stockholms stad för byggnationen av akutmottagningen 2013. Den 30 juni 2014 upphävde Mark- och miljödomstolen det bygglovet. Locum har överklagat beslutet i Mark- och miljööverdomstolen, som har meddelade att de beviljar bygglovet för akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus.

Den rättsliga processen har medfört en viss försening men landstingets mål att ta emot 100 000 akutbesök årligen på S:t Görans sjukhus från och med början av 2016 ligger fast.