Nytt styrsystem och rustat brandskydd på plats

Locum har bytt ut det ålderstigna styrsystemet för varmvatten i byggnad 03 och 04 och förstärkt brandskyddet i byggnaderna 03,04 och 05.

Vi har bytt ut och monterat fler sprinkler

Vi har installerat nya styrskåp i undercentralerna i byggnad 03 och 04.

– Det innebär att vi nu har ett toppmodernt system som ger en jämn reglering av varmvattnet, säger projektledare Carolina Fetisova.

Vi har också installerat fler sprinklers och sett över samtliga brandspjäll för att rusta upp och förstärka brandskyddet i byggnaderna. Där det har behövts har vi bytt ut brandspjällen till nya fräscha och även kompletterat med ytterligare spjäll för ett ännu säkrare brandskydd i byggnaderna.

– Brandspjällen som känner av en eventuell rökutveckling via en rökdetektor har kopplats upp mot de nya styrskåpen som ser till att stänga av brandcellen för att förhindra spridning av en eventuell brand, förklarar Carolina.

Utrustningen kommer att slutbesiktas den 14 september därefter tas utrustningen i drift.

Just nu pågår också en allmän besiktning av brandskydd, brandlarm och sprinklers. Revisionen är ett myndighetskrav som utförs årligen.