Överklagat bygglov beviljat

Länsstyrelsen meddelade den 26 mars att de beslutat att bevilja bygglovet för om- och tillbyggnad av vård- och behandlingsbyggnaderna vid S:t Görans sjukhus.

Locum har tidigare beviljats bygglov av Stockholms stad för byggnationen. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen. Nu har Länsstyrelsen avslagit överklagandet och beviljat bygglovet. 
 
Även ansökt bygglov för ny entrélösning för akuten har blivit beviljat den 17 mars. Den nya entrélösningen är en anpassning som är gjord efter de synpunkter som inkommit till Locum. Arbetet med den nya akuten på S:t Görans sjukhus går därmed vidare. Den nya akutmottagningen förväntas invigas i början av 2016.
 
Ett utbyggt S:t Görans sjukhus är en viktig del i planen för framtidens hälso- och sjukvård och investeringarna vid S:t Görans sjukhus kommer att bidra till att möta framtidens ökade vårdbehov.