P-platser på Vårdvägen klara

Nya besöksparkeringar på Vårdvägen är färdiga att använda. P-skyltar visar parkeringsregler.

De nya parkeringsplatserna som anlagts för att täcka upp för bortfallet av p-platser i samband med byggnationen av en fjärrvärmekulvert på den stora entréparkeringen är nu klara. Parkeringsplatserna är avsedda för besökare. Skyltar visar gällande parkeringsregler.