Psykiatrisk akutbil startar i Stockholm

Den 30 mars börjar en psykiatrisk akutbil bemannad med specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att köra i Stockholm. Akutbilen kommer att ge ett bättre omhändertagande av personer med akut psykisk ohälsa.

Läs mer om satsningen på norrastockholmspsykatri.se