Quench på S:t Görans sjukhus

Torsdagen den 13 april tömdes en uttjänt MR-kamera på helium, i en så kallad quench. Kameran ska skrotas och ersättas av en ny. Här kan du i en kort film se förloppet.
Kolla in filmen för att se förloppet.

En gammal och uttjänt MR-kamera från 1996 skulle skrotas. För att kunna stänga ned en MR-kamera måste den först tömmas på helium genom en så kallad quench. MR-kameran stod i byggnad 94, som ska rivas för att ge plats åt en ny vårdbyggnad. Heliumet* har kylt magneten när den var i drift.

När teknikern stängde av MR-kameran kokade och omvandlades heliumet till en luktlös gas. Ett moln av förångad helium bildades som pös ut i quenchröret (skorsten) på sidan av byggnaden ( 94). 

Allt gick som planerat och kameran hämtas för skrotning. Vissa delar av kameran kan återanvändas. En ny kamera, som finns i de nya lokalerna för MR-verksamheten i byggnad 30, plan 01, ersätter den skrotade kameran. 

* Helium i flytande form är -269 grader. 1 liter helium blir cirka 700 liter gas. Denna kamera innehöll 800 liter vätska, vilket motsvarar 560000 liter gas.