Säkrare vård med ny luftanläggning

S:t Görans sjukhus anläggning för andning- och instrumentluft har bytts ut för bättre kapacitet och ökad driftsäkerhet. Sjukhuset står nu redo att möta ett ökat behov av luft varefter det växer. I september togs den nya anläggningen i drift.

 – Vi har bytt ut sjukhusets gamla och slitna kompressorer och installerat nya ledningar för ökad kapacitet och en driftsäker anläggning samt för att uppnå en redundant kapacitet. Det innebär att varje central ensam klarar att förse hela sjukhusets, samt de två nya byggnader som ska byggas, med andning- och instrumentluft. Den anläggning som inte är i drift står stand-by om något oförutsett skulle inträffa, berättar projektledare Leif Norlander.

Sjukhusets gamla anläggning bestod av tre ålderstigna kompressorer och rör som var underdimensionerade. Nu har tre nya kompressorer och nya kopparrör med rätt kapacitet installerats. Den kvarvarande äldre kompressorn har renoverats och uppgraderats för att fungera ihop med de nya maskinerna.

Allt arbete har utförts med verksamheten igång.

– Det finns alltid utmaningar med att bygga och renovera samtidigt som verksamheten är i full gång. Vi har jobbat nära berörda verksamheter och vi har tillsammans planerat särskilt känsliga moment som till exempel inskärning, säger Leif.

Projektet påbörjades redan 2011 och arbetet har dragit ut längre än planerat.

– En tidplan är alltid en uppskattning baserad på känd fakta och bygger på att inget oförutsett händer under projektets gång. I detta projekt tappade vi tid när vi upptäckte att golvet i en undercentral var fuktskadad på grund av ett dräneringsproblem. Rummet var tvunget att saneras och vi tappade 2-3 månader mot tidplan, förklarar Leif.

I september togs den nya anläggningen i drift och en säkrare vård kan bedrivas.

Kort fakta och förklaringar

  • 2 x 73 liter andning- och instrumentluft per sekund kan pumpas ut ur de båda kompressorcentralerna.
  • Hela anläggningen kan producera 4 x 73 liter per sekund.
  • En kompressorcentral klarar ensam av att försörja de behov ett framtida utbyggt sjukhus kan tänkas ställa. 
  • Anläggningen är nu rustad att hålla i minst 20 år.
  • Koppar har en mycket lång teknisk livslängd och beräknas hålla i över 100 år.
  • Inskärning innebär att man kopplar ihop det befintliga rörsystemet med de nya rören.
  • Redundant betyder dels att det finns en back-up funktion mellan de olika kompressorcentralerna och dels att matningen av luften är säkrad genom matning från två olika håll.