Se bygget i ett nytt perspektiv

Häng med 60 meter upp i luften och se bygget på S:t Görans sjukhusområde i ett nytt perspektiv.

Stockholms läns landsting satsar på framtidens hälso- och sjukvård. På S:t Görans sjukhusområde innebär investeringen om- och utbyggnader för att skapa moderna vårdmiljöer anpassade till dagens och framtidens sätt att bedriva vård.
När utbyggnaden är klar har sjukhusets kapacitet ökat med 62 vårdplatser. Det motsvarar 6 000 vårdtillfällen per år. På sikt ska sjukhuset även kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar per år. De första patienterna kan tas emot 2021.

Här ser du byggområdet där den åtta våningar (inklusive källarplan ) höga byggnaden 20 ska växa fram. Byggnad 20 är en av två nya vårdbyggnader.

 På bilden ser du att vi har påbörjat byggnationen av en ny teknikkulvert (1), som bland annat ska säkra upp sjukhusets framtida behov av värme och el. Du ser också bygget av en ny transportkulvert (2). I detta område kommer också nya omklädningsrum för personalen att byggas (3). Det pågår grundläggande markarbeten (4) för att göra plats för huset källarvåningen och skapa underlag för en stabil grund.

När den nya byggnaden står klar kommer den att innehålla en ambulanshall för angöring till akuten samt en stor förlossningsavdelning med eftervård samt omklädningsrum för personal. Vårdrummen är enkelrum med eget hygienutrymme.

Den nya ambulanshallen är både större och har en bättre logistik för ambulanstrafiken. Den kommer också att innehålla en saneringsstation för gående saneringspatienter. 


Här ser du byggområdet för den nio våningar (inklusive källarplan) höga byggnaden 45.

Bilden visar området där vi just nu river både hela och utstickande delar på byggnader (x) som yttre trapphus och balkonger (x) för att göra plats för den nya byggnaden. Längst upp i bild ser du en nybyggd transportkulvert (1) som vi öppnade vecka 42.

När byggnad 45 är klar kommer den att innehålla administrativa lokaler till akuten, en intensivvårdsavdelning, tre vårdavdelningar samt omklädningsrum för personalen. Även här är vårdrummen enkelrum med eget hygienutrymme.


illustration över S:t Görans sjukhus med två nya vårdbyggnaderIllustration över sjukhusområdet med de nya byggnaderna 20 och 45 inritade.

Här kan du se fler bilder samt en film på de nya byggnaderna
 

Visste du att:

 S:t Görans sjukhusområde idag omfattar ca 116 000 m² (innan rivning och nya byggen) och kommer att omfatta ca 142 000 m² när utbyggnaden är klar. 

Följ bygget framväxt på locum.se/stgoranssjukhus.