Slitstarka kopparrör har installerats

Ett antal vattenrör i plast som var i dåligt skick har bytts ut mot slitstarka kopparrör i byggnad 85 och 86.

Renoveringen berörde plan 1 och 2 samt källarvåningen i byggnad 85 och 86. Arbetet startade hösten 2015. Nu är projektet klart.

Kopparrör vs plaströr
Kopparrör för tappvatten var vanligt redan på tidigt 1900-tal. Det har visat sig att koppar har en mycket lång teknisk livslängd och beräknas hålla i över 100 år. Hårda kopparrör lämpar sig bäst för tappvatten, då de inte släpper ifrån sig några kopparjoner. Plaströr har funnits i byggbranschen i cirka 30 år och först trodde man att även plaströr hade en mycket lång teknisk livslängd. De har dock visat sig att ha en kortare livslängd som beräknas ligga på cirka 50 år.