Tio nya parkerings-platser för personal

Nu finns det fler parkeringsplatser på personalparkeringen vid den sydsydöstra delen av sjukhusområdet kring byggnad 98 (Smärtkliniken) och 90 (Läkarvillan).

Parkeringsytorna har breddats och logistiken har förändrats vilket har möjliggjort ytor till ytterligare tio parkeringsplatser. Parkeringsplatserna har delats upp i två delar genom betongsuggor. Det gör att genomfart mellan parkeringarna inte längre är möjligt. Infart till båda parkeringarna är dock möjlig både från Mariebergsgatan och från sjukhusområdet via Finsens väg.

Läs mer om parkering på S:t Görans sjukhus