Vi bygger för livet

"Vi bygger för livet" är en färgstark presentation av positivt laddade budskap som fångar kopplingen mellan det konkreta (bygget) och det som byggnationen syftar till; att förbättra vården och därmed livet för länets invånare och patienter.

2014 tog Stockholms läns landsting fram ett gemensamt kommunikationskoncept för den stora byggsatsningen som görs på många av länets sjukhus. Konceptet har fått namnet ”Vi bygger för livet”. Den gemensamma profileringen syftar till att ge en samordnad grafisk form och budskap på de sjukhus som berörs av landstinget stora satsning på hälso- och sjukvården.

Huvudbudskapen på informationen ska vara ett positivt laddat budskap som övergripande fångar essensen i vad som händer på området; Vi bygger för livet. Budskapen fångar också upp kopplingen mellan det konkreta (bygget) och det som byggnationen syftar till; att förbättra vården och därmed livet för länets invånare och patienter. Presentationen är färgstark för att skapa en kontrast till den ”gråa” byggarbetsplatsen.

Platser som budskapet kommer att synas på är: staketvepor, fasadvepor, byggskyltar, foldrar, mm. 

Exempel på konceptet

Bilden är ett montage.