Aktuell sprängstatus

Vi spränger för nya lokaler på sjukhusområdet. Sprängningar är en del av det grundläggande arbetet inför en byggnation. . Störningsgrad 4 (5). Möjliga tider är: 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.

När

Plats

Sjukhusområdet


Sprängning och utlastning av sprängsten och rivningsmassor fortsätter och vi jobbar oss västerut på innergården. Därmed behöver vi utrymma eller skydda nya ytor i  byggnad 84, 85 och byggnad 30 som inte har behövt utrymmas tidigare. Störningsgrad 4 (5). 

Kommande byggnad 20 - Sprängning pågår

Sprängning pågår i området närmast tidigare P-plats. Området ligger nära huvudentrén så vid sprängning kommer vi att stänga av infartsvägen och vakta vid sjukhusets utgångar samt alla tillfartsvägar till Patientvägen. 

En kompletterande sprängning planeras vid akuten tisdag den 23 januari, kl. 09.00.

Kommande byggnad 45 - sprängning pågår

Sprängarbeten pågår i området. Borrningen görs med en ljuddämpad borrigg. Borforsling av rivnings- och sprängmassor pågår kontinuerligt dagtid fram till klockan 19.00. Planerade helgarbeten är vecka 3 och 4. Arbetstider helg är 09.00-18.00.

Vi kommer ha vakter utplacerade vid sprängsalvorna. Och projektets personal kommer att gå runt och informera berörda avdelningar innan sprängning. Vi informerar dagligen via sms vilka tider som sprängning kommer ske. Aviseringen kommer innefatta sprängtider både innergården och vid byggnad 20/30/40. Skyddsstaket kommer placeras utanför de rum och lokaler som inte går att utrymma.

Vibrationsmätare finns monterade för att säkerställa att vi inte skjuter för "stora" salvor som kan åstadkomma skador på byggnader eller känslig utrustning. Vid sprängning kan du uppfatta vibrationer. Förutom vibrationer kan du även märka av en tryckvåg av luft. Den kan uppfattas som en vibration, men är inte skadlig för byggnad eller utrustning.

 Vi kan komma att spränga på fler sprängområden samtidigt.

Möjliga sprängtider: 09.00 • 12.00 • 14.00 • 15.00.  

  • Inför sprängning ljuder ett flertal kortare ljudsignaler.
  • Efter sprängning ljuder en lång signal.

Säkerheten går alltid först och inför sprängning kontrolleras det alltid att arbetsplatsen är säkrad. Vi siktar på att sprängsalvan skjuts av vid exakta tider. Viktigt att tänka på vid sprängning:

  • Respektera byggområdets avspärrningar
  • Följ flaggvakternas instruktioner
  • Undvik att stå nära fönster som vetter mot sprängområdet.

Efter sprängarbeten måste lösgjorda bergmassor lastas och köras bort. Störande ljud från skrapning och "klonkning" vid lastningen uppstår. Vid bortforsling av bergmassan så kommer vi att lägga ett jordlager i botten på lastbilen samt sätta ett gummidäck på skrapan för att minska buller när vi skrapar delar av bergytan (rensning) och lastning.

Bortforsling av byggmassorna

Delar av byggmassorna från sprängningen körs bort från sjukhuset via Bågljusvägen och vissa delar körs runt sjukhusområdet för att lagras i lastområdet vid Finsens väg. De massorna blir på sikt underlag för nya p-platser. 

Ytterligare information:
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69