Rivningar trapphus

Rivningsarbetet av trapphus fortsätter i arbetsområdet bakom byggnad 40.Transporter går via Bågljusvägen.

När

Plats

Trapphus bakom byggnad 40


Trapphus D: Inga arbeten pågår. Trapphus C: Vi sågar bort de sista delarna av trapphuset på plan 02. Arbetena beräknas vara klara under nästa vecka. Störningsgrad: 3 (5).

Se rivningskarta

Ytterligare information:
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69