Aktuella byggarbeten för byggnad 45

På innergården mellan 80-längan och byggnad 40 pågår markarbeten samt grundläggning för nya byggnad 45. Schakt och bortforsling pågår. Bilning/knackning/pålning pågår. Schaktmassorna tas ut via Bågljusvägen och grinden mot huvudentréns parkering. Helgarbete i området. Störningsgrad: 1-4 (5).

När

Plats

Innergård mellan by 40 och 80-längan


Överenskomna arbetstider för vardagar är 07.00-19.00 samt för helgarbeten och tillhörande transporter är det klockan 09.00-18.00. Lossat material som bergmassorna tas ut via Bågljusvägen och grinden mot huvudentréns parkering. Störningsgrad: 2-4 (5). 

Se planerade byggmoment för vecka 16-18
Följ bygget via webbkamera

Arbeten östra sidan - (helgarbete)

Grundläggning och betongarbeten pågår. Vi formar, armerar, isolerar och gjuter fundament, plattor och väggar. För att hålla tidsplanen kommer betongarbeten pågå även på helg/lördagar t o m augusti 2018. Vi fortsätter med PUS-jordning, förläggning av el- och VA-ledningar samt radonslangar och återfyllning. Återfyllning och uttransport av massor kommer även utföras helgtid. Störningsgrad 2-3 (5).

Arbeten mitt på gården

Grundläggning och betongarbeten pågår. Det kvarstår en del berg att ta bort i anslutning till byggnad 40/undercentral och H-station. På grund av att berget är förstärkt och sitter ihop med befintliga betongdelar i byggnad 40 så kan vi inte spränga bort detta. Vi kommer därför borra och spräcka (”darda”) bort resten av berget. Arbetet beräknas starta vecka 18 och beräknas ta ca 2 veckor att utföra. Störningsgrad 3 (5).

Vecka 16 börjar vi med att bygga form samt armera och gjuta hissgropen.

Västra sidan

Vi fortsätter gräva och köra bort massor. Bortforsling av rivnings- och sprängmassor pågår kontinuerligt dagtid samt på helg för att hålla tidplanen.  Borrning av stålpålar pågår. Arbetet beräknas bli klart vecka 17. Störningsgrad 4 (5).

Byggnad 85
Vi kompletterar och tätar delar av fasaden som tidigare satt ihop med de gamla rivna byggnaderna. Arbetena innebär störande ljud i form av borrning när vi fäster reglar och plåt mm i fasaden. Störningsgrad 4 (5).

Vi har upptäckt fuktskador på väggen inne i trapphuset (mellan plan 0-01). För att åtgärda detta behöver invändig färg och puts knackas bort så att teglet kan torka ut. Uttorkningen kommer ta ca ett år. Under tiden som arbetena och uttorkning pågår kommer vi ha en provisorisk vägg uppsatt i trappan. Det kommer finnas tillräckligt med plats i trappan för att klara utrymning i händelse av brand. Störningsgrad 3 (5).

Övrigt
Krossen bakom Byggnad 84 kör sitt sista pass under vecka 17.

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69