Status byggarbeten kommande byggnad 45

På innergården mellan 80-längan och byggnad 40 pågår markarbeten för nya byggnad 45. Det innebär borrning, sprängning och schaktning av berg. Vajersågning utförs vecka 3 eller 4. Förberedelser för montage av tornkran pågår. Schaktmassorna kommer att tas ut via Bågljusvägen och grinden mot huvudentréns parkering. Störningsgrad: 4 (5).

När

Plats

Innergård mellan by 40 och 80-längan


Arbeten mellan byggnad 30 och byggnad 84

Vi börjar borra hål i berget på västra delen av innegården inför sprängningar som startar vecka 4. Någon enstaka insats för att knacka bort berg kan förekomma.  Vi monterar T-stöd av betong som underlag för kommande grundläggning. Störningsgrad 4 (5).

Läs mer om vad som gäller vid sprängningarna

Rivningar

Alla rivningsarbeten är nu klara, bortsett från botten på trapphus C, som blir klart vecka 3.

Arbeten vid BY85/86/C-station

Vi fortsätter spränga och köra bort massor. En ny utrymningsväg/trappa från byggnad 86, plan 0 iordningställs. 

Planering pågår för den vajersågning som behövs för att få bort berget mot byggnad 85 och 86. Arbetet planeras att utföras vecka 3 eller 4. Det bedöms ta 2 -3 dagar att utföra. Arbetet kommer att generera störande ljud. När detta är klart så kan de sista delarna av C-station rivas. Störningsgrad 4 (5). 

Montage tornkran

Intill byggnad 85 ska en tornkran monteras. Kranen ska användas när alla prefab-byggelement ska lyftas på plats. Kranen monteras på ett fundament. Fundamentet behöver grundläggas på 16 stycken pålar för att stå stadigt. Dessa pålar ska borras ner i marken. Det arbetet blir klart vecka 3. Nu utförs kapning av pålarna/stålrören och därefter ska pålarna fyllas med betong. När detta är gjort utförs arbetet med formning, armering och gjutning av själva fundamentet.

Helgen vecka 4 kan komma att användas för detta som reservtid. Betongen i fundamentet behöver härda en dryg vecka innan tornkranen monteras. Detta ska ske under vecka 6. En byggkran etableras på Bågljusvägen som ska lyfta och hålla delarna när kranen monteras ihop. Vi reser den första tornkranen i februari

Helgen vecka 4 kan komma att användas för detta som reservtid. Betongen i fundamentet behöver härda en dryg vecka innan tornkranen monteras. Detta ska ske under vecka 6.

Bortforsling av rivning- och sprängmassor

Vi fortsätter gräva och köra bort massor. Bortforsling av rivnings- och sprängmassor pågår kontinuerligt dagtid fram till klockan 19.00. Planerade helgarbeten är vecka 3 och 4 för detta arbete. Överenskomna arbetstider för helgarbeten är klockan 9.00-18.00.

Lossat material som bergmassorna tas ut via Bågljusvägen och sjukhuset. 

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69