Aktuella byggarbeten för byggnad 45

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för sommaren. Störningsgrad: 2-4 (5).

När

Plats

Innergård mellan by 40 och 80-längan


Arbeten med betong och grundläggning kommer att pågå i detta område under semesterperioden.  Vi formar, armerar, isolerar och gjuter plattor, valv och väggar. Vi fortsätter med PUS-jordning, förläggning av el- och VA-ledningar samt radonslangar och återfyllning. Arbetstider är vardagar klockan 7-19. Betongarbeten samt återfyllning kommer också utföras på lördagar klockan 9-18 till och med augusti.

Se planerade byggmoment för vecka 25-32

Följ bygget via webbkamera

Pålning

Den planerade extrapålningen kommer utföras i mitten av vecka 26 och tar ca två arbetsdagar. Störningsgrad: 2 (5).

Arbeten östra sidan - (helgarbete)

Grundläggning och betongarbeten fortsätter. Vi formar, armerar, isolerar och gjuter plattor, valv och väggar. För att hålla tidsplanen kommer betongarbeten pågå även på helg/lördagar till och med augusti 2018. Vi fortsätter med PUS-jordning, förläggning av el- och VA-ledningar samt radonslangar och återfyllning. Återfyllning och uttransport av massor kommer pågå på vissa helger. Störningsgrad: 2 (5).

Vi testar kranen varje morgon 

Varje morgon innan tornkranen får användas gör vi ett provlyft för att kontrollera att kranen fungerar som den ska. Vissa dagar kommer vi utföra detta prov klockan 6.30 istället för klockan 7.00. Det beror på att vi ska kunna börja lyfta gjutformar och annat direkt kl 7.00.

Arbeten mitt på gården

För att försörja den nya byggnaden med media tar vi upp hål in till undercentralen i byggnad 40, plan 02. Vi ska även borra hål in till ställverket/H-station för att hämta byggström till bygghissar mm. Planering av arbetet pågår, det beräknas utföras under vecka 26.

Vecka 29 börjar vi arbetet med den nya betongväggen som ska gjutas mot fasaden vid gamla trapphus D. Vi börjar även med den del av stommen som hamnar en meter ifrån sjukhuskyrkans mosaikfönster samt akutens fönster. Vid behov sätter vi upp insynsskydd utanpå fönstren. Störningsgrad 2 (5).

Västra sidan

Schakt och utlastning av massor färdigställs under vecka 25 och vi börjar nu med grundläggningsarbetena (se ovan). Störningsgrad: 2 (5).

Montering av den nya tornkranen har dragit ut på tiden, bl a pga de senaste dagarnas hårda vind och kompletterande arbeten behöver göra under vecka 26 innan den kan tas i bruk.

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Ytterligare information:
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69