Status bygg-
arbeten för by 20

Vi bygger grunden för kommande byggnad 20. Just nu pågår sprängning, armering, gjutning, rivning och bilning. De flesta byggmonenten innebär störande buller. Byggtrafik till och från området. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

När

Plats

Byggnad 20


Byggområdet närmast huvudentrén (20:1)

Sprängningarna i området fortsätter. Tungrivning E-station är klar så långt vi kommer just nu. Resterande delar rivs i samband med att taxidäcket rivs senare i vår. Vi schaktar och gjuter upp underlag för sulor och vi återfyller runt de delar som är färdiggjutna samt bygger ställning och formar för socklar och väggar utanför gamla personalentrén. Vecka 5 börjar vi återfylla runt de gjutna konstruktionerna, och därefter borrar vi ner RD-pålar som förstärkning till grundplattan. Störningrad: 2 och 4 (5).

Arbeten vid fasaden mot biblioteket

Rivning av den gamla ”fjärrvärmelådan” på fasaden till byggnad 30 har dragit ut på tiden, och beräknas vara klart under nästa vecka. När ”lådan” är borta börjar vi arbetet med att såga ner det gamla evakueringsschaktet utanför Info-Tel/kuratorsrummen. Alltså blir även detta arbete förskjutet några dagar. Störningsgrad: 3 (5).

Ställningsbygge och rivning av tegel på fasad byggnad 30

När nya byggnad 20 ska anslutas mot byggnad 30 innebär det att vi behöver riva tegel samt mura igen vissa fönster i fasaden.

Ställningsbygge vid fasaden pågår, och innefattar störande ljud när vi borrar fast konsoler och ställningsstag i fasaden. Rivning av fönster samt igenmurning pågår. Vi är klara på våning 4-6 och fortsätter på underliggande våningar enligt överenskommen tidplan. Störningsgrad 3(5).

Rivning av det befintlig tegel på fasaden som är i vägen för den nya byggnaden pågår, och utförs även kommande helg. Igensättning av fönster görs också denna kommande helg. Arbetena beräknas vara klara i början av februari. Vi förbereder byggnad 30 för anslutning till nya vårdbyggnaden 20

Byggområdet vid ambulansnedfarten/akuten  (20:2)

Vi fortsätter arbetena med att ta bort pelare vid ambulansdäcket i hörnet mot byggnad 30. Denna vecka monteras smidet för avväxlingarna, nästa vecka tas pelaren bort och vi avslutar med att justera (jämna till) marken. Störningsgrad 3 (5).

Byggområdet närmast Bågljusvägen (20:3)

Vi fortsätter arbetet med bottenplatta och väggar samt återfyllning. Formning, armering och gjutning av kantbalken utanför akuten, som behövs som upplag i skarven mellan byggnad 20:2 och 20:3 pågår. Vi isolerar och armerar runt kantbalken mot byggnad 20:2 för att sedan fortsätta med isolering, formning, armering och gjutning av betongplatta ovanför balken. 

Vecka 5 monterar vi skenor och järn för så kallad potentialutjämning, det vill säga jordning av grunden till huset. Den kompletterande sprängningen vid akuten är framflyttad till nästa tisdag klockan 09.00. Det beror på gjutningsarbetena. När vi kommer vidare med betongplattan så lägger vi också ut slangar och rör för kommande mark- och golvvärme vid det nya ambulansintaget. Störningsgrad: 2-4 (5) beroende på moment.

Alla transporter till och från byggområdet via Sankt Göransgatan.

Tillfällig gångväg till akutmottagningen

Ytterligare information
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Karta över byggområdena med husnummer

Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69