Aktuella byggarbeten för by 20

Här kan du läsa om vilka byggmoment som pågår just nu och hur den övergripande planen ser ut för sommaren. Störningsgrad: 1-4 (5) beroende på moment.

När

Plats

Byggnad 20


Arbetet med stomme och fasad kommer pågå under semesterperioden. Då byggkranarna även används av stom-montören på dagtid så kommer fasadmontering även pågå lördag-söndag klockan 9-18, samt vid behov efter kl 19 på vardagar

Byggområdet närmast huvudentrén (20:1)

Montering av den prefabricerade betongstommen pågår för fullt. Vi är nu uppe på plan 3 av 5.  Stom-monteringen på byggnad 20:1 pågår till och med vecka 28. Fasadmontaget startar lördag vecka 28 och pågår till och med helgen vecka 31. Vecka 32 börjar vi montera glasfasaden vid markplan. Detta arbete pågår till och med vecka 35.

Vi börjar bygga det nya taket vecka 32. Det arbetet pågår till vecka 40. När vi ansluter det nya taket mot befintlig byggnad ska vi byta några fönster uppe på plan 6. Detta gör vi för att taket kommer att täcka för delar av de gamla fönstren. Vi byter därför dess mot mindre fönster för att få in dagsljus. Arbetet med fönsterbytet beräknas starta vecka 37. Störningsgrad: 2-4 (5).

Vi dockar ihop nya och gamla omklädningsrum
Arbetet med nya fläktrum och nya omklädningsrum utanför biblioteket fortsätter. Läs under aktuella arbeten för byggnad 30 och 40

För anslutning mellan byggnad 20 och byggnad 30 ska dörrar tas upp i gamla norra trapphuset. Vi förbereder för detta med att borra fast och montera förstärkningsstål för dörröppningar på varje våningsplan. Detta innebär störande ljud i form av borrning klockan 7.00-9.00 ungefär var tredje/fjärde vardag.

Byggområdet vid ambulansnedfarten/akuten  (20:2) 

Vi fortsätter att schakta och bygga form, armera och gjuta grunden på den nya byggnaden. Vi lägger ut nya VA-ledningar och återfyller. Betongarbetena pågår till och med vecka 28. Vecka 29 monteras den första våningen av prefab-stommen. Under vecka 30-31 arbetar vi med markytorna framför byggnaden. Vi förbereder bland annat för asfaltering. Stom-montaget återupptas igen vecka 32 och pågår till och med vecka 37. Under samma period monteras också den nya fasaden. Störningsgrad: 2-4 (5).

Byggområdet närmast Bågljusvägen (20:3) 

På utsidan av ambulanshallen fortsätter vi återfylla med kross mot betongväggarna och lägger VA-ledningar. Arbetet beräknas bli klart vecka 25.  Arbetet i det blivande fläktrummet under ambulanshallen pågår. Vi tar upp hål för installationsgenomföringar och flytspacklar golvet upp till rätt höjd. Vi fortsätter med stomkomplettering/nya innerväggar. Inga arbeten kommer pågå i detta område under semesterperioden. Rostskyddsmålning av stålet i stommen startar efter semestern. Störningsgrad: 1-4 (5).

AMBULANSHALLEN:

Av säkerhetsskäl går det inte använda ambulanshallen när vi monterar de första våningarna av stommen ovanpå. Vi gör därför en flytt av ambulanstransporterna, som kommer köra in och ut via/under byggnad 20:2 under en period. Omläggningen beräknas ske i september 2018.

Tornkran 

Monteringen av den nya tornkranen på BUP-tomten på andra sidan Sankt Göransgatan startar måndag vecka 29. När detta arbete görs behöver vi nyttja den intilliggande parkeringen för mobilkran samt de lastbilar som levererar delar till tornkranen. Detta gör vi för att slippa lyfta krandelar över Sankt Göransgatan, som isåfall skulle behöva stängas av vid varje lyft. 

Vi stänger av parkeringen vid BUP tidigt på måndag morgon. Arbetet kommer pågå över helgen vecka 29 och kommer färdigställas under måndag vecka 30. På tisdag morgon kan parkeringen åter användas. Ambulanserna kommer nyttja de tidigare personal-parkeringsplatserna på Bågljusvägen under avstängningstiden.

Läs mer om de olika momenten.

Se en översikt på planerad/pågående byggarbeten vecka 24-26

Se bygget via webbkamera

Ytterligare information
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se

Karta över byggområdena med husnummer

Notera att planeringen kan komma att ändras om oväntade byggtekniska händelser uppstår. Vi kan komma att tidigarelägga eller flytta fram vissa arbeten med kort varsel.

Ytterligare information:
Ulrica Ericson, projektledare
Telefon: 070-253 18 90
E-post: ulrica.ericson@helm.se


Kontaktperson

Håkan Wilken
Håkan Wilken
Senior projektledare
Tel: 08-123 171 69