Vi justerar, testar och besiktar

Arbetet med att skapa 20 nya vårdplatser i byggnad 04 går in i slutfasen.

När

Plats

04


Arbetet går nu in i slutfasen. Nästa vecka är det slutbesiktning. Injustering av ventilation samt kompletteringar pågår. Brandlarmtest utförs måndag den1januari. Besiktnig fredag den 19 januari.

Vi bygger 20 nya vårdplatser

Kontaktperson

Attila Nagy
Attila Nagy
Projektledare
Tel: 072-5824403